Radary

W Polsce znajduje się 10 radarów z których korzysta FIS. Jest to system, który został zaprojektowany pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia radarowego lotnictwu komunikacyjnemu. W związku z tym pełne pokrycie radarowe dostępne jest powyżej FL 95, a także w TMA lotnisk komunikacyjnych, na których stosuje się kontrolę radarową (Warszawa Okęcie, Kraków Balice, Gdańsk Rębiechowo, Poznań Ławica).
Latając poniżej, w przestrzeni klasy G, tym lepiej jesteśmy widziani, im wyżej lecimy, oraz im bliżej anteny radaru się znajdujemy.
Ponieważ radary pierwotne mają niewielki zasięg i usytuowane są wyłącznie w pobliżu portów komunikacyjnych, w wielu przypadkach na poprawę wykrywalności statków powietrznych na zobrazowaniu radarowym FIS wpływa włączenie przez pilota transpondera. Zatem jeżeli pilot straci orientację geograficzną i w chwili, gdy to zgłasza nie jest widoczny na radarze, proszony jest o sprawdzenie czy transponder jest włączony, oraz nabór wysokości by wejść w stożek, w którym radar widzi statki powietrzne.
Ważne jest by pilot w każdym locie miał włączony transponder w modzie C. Pozwala to odczytać służbom ruchu lotniczego jego pozycję oraz wysokość by mieć pewność czy pilot nie narusza przestrzeni kontrolowanej, czym mógłby stworzyć zagrożenie w ruchu lotniczym.