Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

O Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Więcej o mapie FIS


Przestrzeń powietrzna modyfikowana jest klika razy w roku. Zmian tych z czasem robi się bardzo dużo. Łatwo wtedy coś przeoczyć i kierując się dobrymi intencjami, a jednocześnie nie mając świadomości tego, że kształty CTR, TMA czy TSA zdążyły ulec zmianie, polecieć "jak zawsze" i spowodować naruszenie któregoś z nowych lub zmienionych elementów przestrzeni.

Sprawdź swoją mapę
Aby uniknąć takich nieprzyjemności dobrze jest porównać własną mapę z tutaj prezentowaną. Warto jest skupić się na następujących elementach:

  1. przebieg granic sektorów FIS (po rozwiązaniu SNRL, przynajmniej raz jeszcze dokonano poważnej korekty ich przebiegu)
  2. kształt poszczególnych CTR (np. Powiększony na południe CTR EPWA i znacznie zredukowany w ostatnim czasie CTR EPLL)
  3. kształt i zakres wysokościowy poszczególnych TMA (np. nowe najwyższe i najniższe sektory TMA EPWA, powstanie TMA EPLL).
  4. kształt, zakres wysokościowy i oznaczenie poszczególnych sektorów TSA
  5. nowe strefy TRA (powstałe często w miejsce istniejących wcześniej TSA, np. TRA przy EPLY czy EPTM).

Mapa na radarze FIS
Warto wiedzieć, że miejscowości zaznaczone na mapie FIS to te, które zobrazowane są na ekranach radarów FIS. Zatem gdy przez radio słyszymy "zidentyfikowany dwie mile na południe od Drobina" będziemy już wiedzieli, że to dlatego właśnie od Drobina, bo tę miejscowość informator FIS ma zaznaczoną na radarze jako punkt orientacyjny. Cały ich zestaw znajdziemy właśnie na omawianej mapie.

Typy przeszkód
Na mapie zaznaczone zostały przeszkody terenowe o wysokości względnej ponad 150 m. Podano ich wysokość w stopach AGL, oraz rodzaj.
Pewne wątpliwości budzić może także sposób przedstawienia wysokości w opisach poszczególnych stref.
Wysokości te zostały podane w sposób uproszczony, tak aby nie utrudniać odczytywania danych z mapy nadmierną ilością informacji. Przykładowo, jeżeli dana TSA ma zakres wysokościowy GND - FL120, to na mapie podano tylko "GND", ponieważ FL120 wykracza już poza jej zakres (GND-FL95). Zatem sam zapis GND oznacza strefę, której w przestrzeni klasy G nie da się przeskoczyć górą lub przelecieć pod nią. Pamiętajmy jednak, że w przypadku stref elastycznych, po pierwsze nie zawsze wszystkie są one aktywne, a pod drugie - nie koniecznie muszą być aktywowane w pełnej ich wysokościowej rozpiętości (ich wykorzystanie sprawdzamy przed lotem w ASM3, pod numerem telefonu: 022 574 5733).  

Częstotliwości
Przy częstotliwościach służb ATS państw ościennych pojawił się zapis na temat koordynacji telefonicznej. Ma on oczywiście zastosowanie jedynie w przypadku koordynacji telefonicznej jakiej z państwami ościennymi dokonuje FIS i służy tylko temu by przypomnieć, że częstotliwość podana na mapie nie zawsze będzie tą na jakiej służby ruchu lotniczego oczekiwać będą statek powietrzny za granicą. Zależy to między innymi od wysokości lotu i odległości od granicy w jakiej znajduje się lotnisko docelowe.

W pobliżu stref typu TRA, MATZ podano częstotliwości służb, które działają w okresie ich aktywności. Na mapie znalazły się podstawowe częstotliwości pochodzące z AIP. Przed nawiązaniem łączności z organem zarządzającym ruchem lotniczym w tych strefach i wlotem do nich warto jest upewnić się na częstotliwości FIS, czy w danej chwili ta częstotliwość obowiązuje, czy może zarządzający strefą spodziewa się statków powietrznych np. na częstotliwości zbliżania.

Pamiętajmy, że mapa ta powstała przede wszystkim jako pomoc dla informatorów FIS i zgodnie z ich wskazówkami. Pilotom może być pomocna podczas planowania lotu, natomiast z pewnością jej ergonomia i zakres merytoryczny nie był optymalizowany pod kątem prowadzenia nawigacji w oparciu o nią podczas lotu. (ar)


 
W czasie przeglądania strony internetowej pansa.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.